Lắng lòng trước biển... Mỗi năm một lần, cứ đến ngày 17-11 (âm lịch) bà con ngư dân cùng tăng ni phật tử chùa Tịnh Quang (Đà Nẵng) lại ra bờ biển tổ chức buổi lễ “Cầu siêu bạc độ chư hương linh”, cầu cho tất cả vong linh bị tử nạn được siêu thoát...- Ảnh: Nguyenhung09cbc Vá lưới. Phút thảnh thơi của một ngư dân ở bãi biển Gành Son, Bình Thuận khi kiểm tra, vá lại lưới trước khi ra khơi - Ảnh: quatangvd

Lắng lòng trước biển... Mỗi năm một lần, cứ đến ngày 17-11 (âm lịch) bà con ngư dân cùng tăng ni phật tử chùa Tịnh Quang (Đà Nẵng) lại ra bờ biển tổ chức buổi lễ “Cầu siêu bạc độ chư hương linh”, cầu cho tất cả vong linh bị tử nạn được siêu thoát...- Ảnh: Nguyenhung09cbc

Vá lưới. Phút thảnh thơi của một ngư dân ở bãi biển Gành Son, Bình Thuận khi kiểm tra, vá lại lưới trước khi ra khơi - Ảnh: quatangvd