(Tin Nóng) Người nam được coi là rất thông minh khi khuôn mặt có khoảng cách lớn hơn giữa hai mắt, mũi lớn, góc miệng xếch nhẹ, cằm ít tròn, theo một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Cộng hòa Czech.