Đúng một tháng sau khi xảy ra cuộc nổi dậy ở Libya, người dân Syria cũng xuống đường đòi lật đổ Tổng thống Bachar al-Assad. Thậm chí, có những cuộc biểu tình quy tụ cả triệu người tham gia.