Là Tư lệnh lực lượng Cảnh sát QLHC về TTATXH như tên gọi của Tổng cục, nhưng phong cách của ông khiến người đối diện có cảm giác Trung tướng còn là “nhà điều tra” chuyên nghiệp. Có lẽ cũng bởi tính cách nghề nghiệp mà ông đã kinh qua nhiều vị trí, lĩnh vực khác nhau của lực lượng Công an và còn bởi cá tính ít khi tự nói về bản thân mình.