(GD&TĐ) - Thủ tướng đã nghiêm cấm sử dụng xe công đi lễ chùa, lễ hội. Thế nhưng, không ít biển xe công của nhiều tỉnh vẫn xuất hiện tại các lễ hội Phủ Na, đền Độc Cước( Thanh Hóa), Phủ Dầy (Nam Định)...