QĐND - Tính đến hết ngày 11-8, hầu hết các trường đại học đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm học 2011-2012.