(SGGP).- Hôm qua 11-8, nhiều trường ĐH-CĐ tiếp tục công bố điểm chuẩn.