Thời điểm này, nhiều tỉnh, thành trong cả nước đang lần lượt công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011. Nhìn chung, các tỉnh đều có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT cao hơn năm trước.