Lập chứng từ thanh toán khống, thanh toán trùng, thanh toán không có chế độ, thu quỹ dùng chung, thu học phí các lớp đại học tại chức không nộp quỹ kịp thời theo quy định… đó là những vi phạm tồn tại trong nhiều năm qua của một ngôi trường vốn đào tạo đội ngũ giáo viên phục vụ miền núi gây nhiều bức xúc cho sinh viên, học viên. Những vi phạm trên vừa được Thanh tra phát hiện và kiến nghị xử lý vi phạm…