Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tỉnh Quảng Nam vừa có kết luận thanh tra về công tác tổ chức cán bộ xảy ra tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Quảng Nam.