Làng hoa Tây Tựu (huyện Từ Liêm) có nghề trồng hoa lâu đời và phát triển mạnh. Cả xã có 2.600 hộ dân thì có tới 95% số hộ tham gia trồng hoa với diện tích hơn 300 ha, góp phần tạo thu nhập ổn định cho các hộ gia đình. Ảnh: HUY HÙNG