Trong cả nước diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975) và 127 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886).