Từ 10/10, ô tô chạy theo tuyến cố định, xe buýt, taxi... bắt buộc phải niêm yết giá ở mặt ngoài thành xe và bên trong xe để bảo vệ người tiêu dùng, thế nhưng đến nay hầu hết các doanh nghiệp vẫn phớt lờ.