TP - Theo Thứ trưởng GD&ĐT Bùi Văn Ga, dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) hệ chính quy năm 2014 được sửa đổi, bổ sung một số điều khoản quy định về tự chủ trong tuyển sinh và sửa đổi, bổ sung chính sách ưu tiên trong tuyển sinh.