Đến sáng 1.7, việc khai quật cổ vật từ con tàu đắm tại vùng biển Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã hoàn tất và bắt đầu việc kiểm tra hiện vật.