TP - Ngày 30-5, Bộ LĐ-TB&XH công bố kết quả tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo và Nghị quyết 80 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2020.