(ANTĐ) - Thời tiết ở miền Bắc những ngày vừa qua nóng lạnh bất thường, biên độ nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh, trong đó gia tăng nhiều là các bệnh da liễu ở cả trẻ em và người lớn. Các bác sĩ cảnh báo, bệnh da liễu có thể sẽ tăng mạnh hơn trong 1 tháng tới.