Dù cả trường sư phạm, nơi cử sinh viên đi thực tập, và các trường phổ thông, nơi nhận thực tập, đều cùng chung một “mẹ” là Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng việc thực tập của sinh viên vẫn rất gian nan.