Nhiệm vụ của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

Nhân dân - 22/07/2008 11:53

ND – Hỏi: Nhiệm vụ của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn?

Tin mới