Đồng chí Ngô Thị Hải, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Á Lữ, phường Trần Phú, hằng tuần thường mở sổ Nhật ký làm theo Bác để ghi lại những việc làm tốt của bản thân cũng như của cán bộ, đảng viên và người dân trong tổ.