(PL&XH) - Bị phạt về hành vi không đội mũ bảo hiểm (MBH) khi điều khiển xe máy và không xuất trình được giấy tờ xe, người điều khiển đã cầm một cọc tiền lớn nhằm qua một CSGT... nhưng bất thành.