Do phản ánh kiểu làm việc “tắc trách”của nhân viên siêu thị. Một vị giám đốc Doanh nghiệp đã bị nhân viên bảo vệ siêu thị hành hung và làm nhục trước hàng trăm khách hàng và các nhân viên đi cùng ngay tại khu vui chơi giải trí của siêu thị.