“Ở môi trường cào bằng, bình quân chủ nghĩa, sẽ không thể xuất hiện nhân tài. Chúng ta đã có những thành công nhất định trong việc phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài. Nhưng khâu quan trọng nhất là trọng dụng nhân tài thì lại bị bỏ ngỏ. Đó là khâu yếu nhưng lại chính là khâu quan trọng nhất. Vì vậy, muốn động viên người tài đóng góp hết mình cho đất nước thì phải khắc phục điểm yếu này”, GS Đào Trọng Thi (ảnh), Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã trao đổi với Tin Tức như vậy xung quanh vấn đề bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài.