Nếu không có sự phù phép của make up và công nghệ chỉnh sửa hình ảnh, những hot girl Việt cũng chỉ là những cô gái bình thường.