(TT&VH Online) - Symphony Of Beauty And Fashion (Bản giao hưởng của sắc đẹp và thời trang) là chương trình đánh dấu con đường 10 năm tô vẽ và sáng tạo cùng son phấn và nhan sắc của chuyên gia trang điểm Kenny Thái.