ND - TP Hồ Chí Minh hiện nay có hơn 200.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trong đó có gần 20.000 cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. Qua ba năm thành lập Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) thành phố Hồ Chí Minh, công tác PCCC đã được thực hiện hiệu quả, góp phần giảm cả về số vụ cháy và thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.