Giá vàng thế giới biến động khá mạnh trong ngày cuối tuần nhưng không thể hiện xu hướng rõ ràng. Vùng dao động 1048-1068 vẫn được duy trì .