Thực tiễn tố tụng có trường hợp nữ bị án giả mang thai tới 4 lần liên tục mà vẫn được xét tha. Hoặc có nam bị án 'lực điền' nhưng vin vào lý do 'ốm sắp chết' để né đi tù, rồi tổ chức cưới vợ rình rang, sinh con khỏe mạnh...