(VTC News) - “Đuổi hình bắt chữ” là trò chơi truyền hình theo phiên bản nước ngoài, được Việt hóa qua nội dung cụ thể. Nhiệm vụ của người chơi, như tên gọi của chương trình, nói nôm na là “hãy gọi đúng tên sự vật, hiện tượng” trong các bức hình (hoạt hình đồ họa vi tính).