Gian khó hi sinh như đan chen, hòa quyện vào nhau trên từng cung bậc thanh âm, tiết nhịp đã nói lên những nghĩ suy tình cảm và niềm tự hào của người Hà Nội, của nhân dân cả nước với Thủ đô thân yêu.