Một thời gian dài, Đằng Phương bị đồn thổi là có mối quan hệ tình cảm với Đông Nhi, nhưng anh khẳng định "bạn gái anh là Mi Ngân."