ND - Những ngôi nhà vườn cổ ở xứ Huế là di sản quý giá góp phần tạo nét đặc trưng của văn hóa Huế. Trải qua hàng trăm năm, do tác động của thời tiết, thiên tai, và tác động từ con người mà hiện nay, nhà cổ ở Huế đã ít nhiều xuống cấp. Vì thế, chính sách quản lý và bảo vệ nhà vườn Huế vừa được ban hành là một động thái tích cực góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của đất Cố đô...