Đây là phần còn lại của cuộc trò chuyện với nhà văn Nguyễn Huy Thiệp mà tôi đã thực hiện ngày 20/7/2010 ở trước cửa quán cà phê Nhân trên phố Hàng Hành, Hà Nội. Tôi đã định "để dành" cho một dịp khác mới công bố. Thế nhưng, sau khi dự phiên họp nội bộ của Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VIII, đọc lại những ghi chép cũ, tôi bỗng cảm thấy rất cần chia sẻ với bạn đọc của Chuyên đề ANTG GT những suy tư tiếp theo của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp.