(Toquoc) - UBND Tp Hà Nội đã cho phép những người có hộ khẩu thường trú (HKTT) tại huyện Gia Lâm – Hà Nội mua nhà thu nhập thấp (NTNT) Đặng Xá. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tổng số hồ sơ được tiếp nhận mới vào khoảng 500 bộ.