Nhà thơ Dương Thuấn sinh năm 1959, dân tộc Tày, quê quán Bản Hon, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn. Hơn 20 năm qua sống và làm việc tại Hà Nội nhưng thơ anh luôn mang hơi thở của quê hương vùng cao.