(VOV) - Không chỉ là địa chỉ văn hóa, kiến trúc tôn giáo đặc sắc, Nhà thờ còn là một điểm đến quen thuộc, một nốt lặng tĩnh tâm giữa chốn phồn hoa đô hội