Nhà thiết kế trẻ Franky Nguyễn chia sẻ hành trình vất vả để thực hiện ước mơ trở thành phụ nữ.