Các thành viên CLB Ca trù thôn Đào Đặng (xã Trung Nghĩa, TP.Hưng Yên) hầu hết là những người nông dân. Dù bận rộn với việc đồng ruộng, nhưng họ lại rất tâm huyết với ca trù.