TT - 10 đội tuyển đến từ các huyện ngoại thành và sáu xã được chọn thí điểm thực hiện xây dựng nông thôn mới của TP.HCM, đã tham gia hội thi tìm hiểu về xây dựng nông thôn mới hôm 28-10.