(Soha.vn) - Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng từng tìm được hài cốt của người em gái nguyên phó Thủ tướng Trần Phương đã khiến ông bất ngờ chết lặng đi.