Nhà máy nhiệt điện Thăng Long sẽ phát điện năm 2011

VTC - 

Nha may nhiet dien Thang Long se phat dien nam 2011

Theo tin từ Bộ Công Thương, Nhà máy nhiệt điện Thăng Long sẽ do Công ty cổ phần nhiệt điện Thăng Long làm chủ với số vốn 865,5 triệu USD.