(TNO) Sau thành công của phiên bản điện ảnh, Nhà có 5 nàng tiên sẽ lên sóng truyền hình với việc chấp nối thêm những cảnh quay đã bị cắt trước đó.