Bà Hannah Ayscough, nữ chủ nhân của trang trại Manor tại làng Woolsthorpe nhận được lá thư của Hiệu trưởng Henry Stokes ở trường học tại thị trấn Grantham gần đấy. Thầy hiệu trưởng muốn mời mẹ của cậu học trò Isaac Newton lên Grantham để bàn một chuyện quan trọng liên quan tới tương lai của cậu bé.