- Với thâm niên ngót 40 năm chữa bệnh ngoài da bằng thuốc Nam, tên tuổi của bà Nguyễn Thị Xơ (Mao Yên, Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh) đã nổi tiếng khắp vùng. Thậm chí, có người từ Đăk Lăk, TP.HCM cũng nghe tên mà tìm đến chữa trị.