"Thực sự nếu không bình tĩnh, tôi đã có thể kiện cô ấy vì làm ảnh hưởng đến uy tín, tên tuổi và cả danh dự của tôi. Nếu gia đình có sự giáo dục tốt, cô ấy sẽ không bao giờ hành động như vậy" - diễn viên Nguyệt Ánh bức xúc.