(Chinhphu.vn) - Bà Lê Thị Chung (lethichungtc@...) năm nay 50 tuổi, có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội là 19 năm, làm việc tại nơi có phụ cấp khu vực là 0,7 thuộc huyện miền núi, vùng cao của tỉnh Điện Biên.