TTO - * Tôi muốn hỏi nếu hộ khẩu ở Đắk Lắk nhưng theo học tại TP.HCM thì có được cộng điểm không? (warcrafdday1234@...)