QĐND - Hiện nay, hầu hết mọi người đều lúng túng không biết chọn nghề nào phù hợp với mình. Để giúp các bạn có thể lựa chọn ngành nghề phù hợp với khả năng, sau đây chúng tôi xin đưa ra một số nguyên tắc cơ bản để các bạn tham khảo.