(Petrotimes) - Nếu xét về sự nổi tiếng, thì có lẽ nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Nghi không thể bằng những tên tuổi như Phan Thị Bích Hằng, Nguyễn Văn Liên… Nhưng nếu xét về thâm niên làm nghề thì thấy rằng, bà Nguyễn Thị Nghi có quá trình dài hơn, ổn định hơn và làm từ thiện rất "đậm" tay.