(NLĐO)- Tại phiên xét hỏi, dù xin mức án tử hình vì những tội lỗi gây ra song Nguyễn Đức Nghĩa khăng khăng cho rằng mình giết người vì tình.